| Wypożyczalnia | Str.główna | Promocje | Nowości | Regulamin | Przesyłki | Kontakt | Koszyk | Zaloguj się!  
Szukaj
 

Kategorie

»FILMY Z LICENCJĄ DLA WYPOŻYCZALNI (rental)
»FILMY BEZ LICENCJI(sell-through)
»BLU-RAY
»BAJKI
»FLIMY POLSKIE
»Bajki i filmy na VHS

ściągnij cennik off-line
 

Producenci
 

Ostatnio dodane
07.06.2018, godz. 22:22:42
Znikniêcie Sidneya Halla
 

Reklama
 

 Regulamin


Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.rabbit.rze.pl prowadzony jest przez firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "RABBIT" Piotr Partyka z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Ofiar Katynia 15, ( NIP 814-100-31-92, REGON 180427902 ). Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1. Dostępność oferty, ceny i promocje

Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego www.rabbit.rze.pl nie jest stanem magazynowym. Towary w ofercie mają różną dostępność, co oznacza, iż zaistnieć może sytuacja, że sprowadzenie towaru nie będzie możliwe w deklarowanym 14-dniowym okresie. W takim przypadku sklep zobowiązuje się o tym powiadomić klienta i wskazać inny termin realizacji zamówienia.
Ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są podawane w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Cena sprzedaży jest zgodna z cennikiem obowiązującym w sklepie www.rabbit.rze.pl. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania       w nich zmian. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów a realizacja zamówień następuje według kolejności ich napływania, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. PHU Rabbit  nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.

2. Zamówienia

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem informację o jego przyjęciu przez sklep. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie. Termin realizacji zamówień wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych liczony od daty złożenia zamówienia (nie dotyczy produktów „przedpremierowych”). Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Zamówienia przyjmowane są jedynie poprzez sklep internetowy, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie oraz przez e-mail. W celu złożenia zamówienia przez internet nie jest konieczna rejestracja w systemie. Dane typu: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail i telefon kontaktowy są niezbędne do przyjęcia, realizacji i wysłania zamówienia, a w przypadku faktury VAT także numer NIP i nazwa firmy).
Rejestracja w systemie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami „Ustawy o Ochronie Danych Osobowych” DZ. U. Nr 133 poz. 883.

Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.
W przypadku każdego kolejnego zamówienia użytkownik zarejestrowany wpisuje dane: e-mail oraz hasło (utworzone w procesie rejestracji). Nie jest konieczne wypełnianie danych adresowych po raz drugi. E-mail oraz hasło będzie służyło do logowania się w sklepie www.rabbit.rze.pl oraz będzie chroniło dane osobowe klienta.
Umowa sprzedaży jest zawierana w momencie wysłania przez sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może odstąpić od umowy, tj. wprowadzić zmiany w zamówieniu jak również wycofać złożone zamówienie           w całości do momentu finalizacji sprzedaży, tzn. wystawienia faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
Jest to możliwe poprzez kontakt ze sklepem pod adresem e-mail rabbitpp@wp.pl

3. Koszty przesyłki

Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od wybranego przez klienta sposobu wysyłki, formy płatności, od wagi przesyłki, wartości zamówienia, aktualnych cen Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty ponownego wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu ponosi w całości klient.

4. Płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

  • przelewem bankowym na konto (przedpłata).

Przy wyborze formy płatności „przedpłata przelewem bankowym” - kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:

- gdy została wybrana faktura VAT:

PHU Rabbit : 
INTELIGO : 50 1020 5558 1111 1790 9320 0013  lub
mBANK : 16 1140 2004 0000 3102 6565 7573 

- gdy został wybrany paragon fiskalny:

Partyka Piotr : 
 INTELIGO : 50 10205558 1111 1357 1610 0007  lub
 mBANK : 02 11402004 0000 3102 3878 4887

W przypadku przedpłaty klient ponosi ryzyko w postaci zapłaty za towar, którego nie będziemy mogli sprowadzić. W takim przypadku kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwracana na konto klienta.

Jednak aby uniknąć takich sytuacji prosimy wstrzymać się z dyspozycją przelewu do chwili potwierdzenia przez sklep, że zamówienie jest możliwe do zrealizowania.

5. Czas realizacji zamówień

Termin realizacji zamówień wynosi: od 24 godzin do 14 dni roboczych liczony od daty złożenia zamówienia przez klienta (w szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu).

UWAGA: termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy

6. Dostawa towaru


Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem:

  • Poczta Polska (przesyłka priorytetowa polecona) - czas dostarczenia wynosi 1-2 dni robocze

  • Firma kurierska - czas dostarczenia wynosi 1 dzień roboczy

Przy tych terminach nie uwzględnia się sobót, niedziel i dni wolnych od pracy.

W dniu nadania przesyłki na adres mailowy zamawiającego automatycznie wysyłana jest informacja  o                 zrealizowaniu zamówienia.
Sklep nie odpowiada za spóźnienia spowodowane pracą Poczty Polskiej i firm kurierskich. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta, należy na adres e-mail sklepu rabbitpp@wp.pl przesłać informację o nie doręczeniu przesyłki.

7. Zwroty

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Płyty DVD, kasety VHS muszą być zwracane w nienaruszonym opakowaniu (oryginalnie zafoliowane). Klient może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres firmy: PHU RABBIT, ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 Rzeszów. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar na powyższy adres wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po, jednakże koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa klient. Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty dostarczenia zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek bankowy. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany przekazem pocztowym na adres zamawiającego (jednak w tym przypadku koszt przekazu zostanie odliczony od kwoty należności do zwrotu).

8. Reklamacje

W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera, doręczyciela lub na poczcie sporządzić protokół szkody i odmówić przyjęcia przesyłki.

Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki pod adresem:                                                             PHU RABBIT , ul. Ofiar Katynia 15, 35-209 Rzeszów.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty pokrywa Klient.

9. Postanowienia końcowe

Firma PHU Rabbit nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło zarejestrowanego klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym www.rabbit.rze.pl strony rozstrzygać będą za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy PHU Rabbit.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a PHU Rabbit zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.Twój koszyk
  brak produktów w koszyku!
 

Promocje
Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski
Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioski


Cena: 181.00 zł.Zobacz

W starym, dobrym stylu
W starym, dobrym stylu


Cena: 164.00 zł.Zobacz

Bez snu
Bez snu


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Sama przeciw wszystkim
Sama przeciw wszystkim


Cena: 156.00 zł.Zobacz

Gru, Dru i Minionki
Gru, Dru i Minionki


Cena: 164.00 zł.Zobacz

Baby Driver
Baby Driver


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Grupa wsparcia
Grupa wsparcia


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Zwyczajna dziewczyna
Zwyczajna dziewczyna


Cena: 117.00 zł.Zobacz

Kr¹g
Krąg


Cena: 156.00 zł.Zobacz

Bikini Blue
Bikini Blue


Cena: 117.00 zł.Zobacz

Obcy: Przymierze
Obcy: Przymierze


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Mamy 2 mamy
Mamy 2 mamy


Cena: 117.00 zł.Zobacz

Król Artur: Legenda miecza
Król Artur: Legenda miecza


Cena: 164.00 zł.Zobacz

Lady M.
Lady M.


Cena: 117.00 zł.Zobacz

Dziennik cwaniaczka: Droga przez mêkê
Dziennik cwaniaczka: Droga przez mękę


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Jak dogryźæ mafii
Jak dogryźć mafii


Cena: 156.00 zł.Zobacz

Obdarowani
Obdarowani


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Na ¿yciowym zakrêcie
Na życiowym zakręcie


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Transformers: Ostatni Rycerz
Transformers: Ostatni Rycerz


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Mumia
Mumia


Cena: 181.00 zł.Zobacz

To przychodzi po zmroku
To przychodzi po zmroku


Cena: 117.00 zł.Zobacz

Maria Sk³odowska-Curie
Maria Skłodowska-Curie


Cena: 156.00 zł.Zobacz

Wzloty i upadki Normana
Wzloty i upadki Normana


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Facet do wymiany
Facet do wymiany


Cena: 156.00 zł.Zobacz

Ostra noc
Ostra noc


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Czym chata bogata!
Czym chata bogata!


Cena: 117.00 zł.Zobacz

Dzieciak rz¹dzi
Dzieciak rządzi


Cena: 181.00 zł.Zobacz

Spider-Man: Homecoming
Spider-Man: Homecoming


Cena: 181.00 zł.Zobacz
 

Sklep RABBIT Szukaj E-mail: rabbitpp@wp.pl
Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zawartość 'Sklep RABBIT' stanowi zaproszenie do składania ofert.
 Sklepy internetowe cStore 2006(C)